ใช้ชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้  **
รหัสผ่าน  **
เมนูภาษา  **
      
Web site นี้ จะถูกระงับการใช้งาน ภายในวันที่ 25/01/2013 เพื่อเริ่มต้นใช้ระบบใหม
ในวันที่ 1/02/2013
โดยมีกำหนดการ ยกส่วนงาน operation upload order ให้ไปใช้ที่ isfa.dhas.com
1. วันที่ 14/01/2013 ขอให้งาน upload order ห้าง B2S และ ODP
2. วันที่ 16/01/2013 ขอให้งาน upload order ห้าง Makro,Lotus,big C
3. วันที่ 18/01/2013 ขอให้งาน upload order ห้าง CP seven,the mall and etc....
และหากมีปัญหาเรื่องการใช้งาน isfa.dhas.com ให้ระบุไว้ที่ iCommerce Contact แล้วทีมงานจะติดต่อกลับ